Πώς να Ενεργοποιήσετε τη Σημείωση 5 της Samsung Galaxy Safe Mode

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία του Samsung Galaxy Note 5 και πώς να απενεργοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία αφού τελειώσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής.

Γιατί ασφαλή λειτουργία

Η εκκίνηση μιας συσκευής σε ασφαλή λειτουργία είναι συνήθως η πρώτη διαδικασία για τη διάγνωση προβλημάτων. Μόλις ξεκινήσετε τη λειτουργία Samsung Galaxy Note 5 σε ασφαλή λειτουργία, όλες οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή θα απενεργοποιηθούν προσωρινά, αφήνοντας μόνο τις βασικές υπηρεσίες και τις προεγκατεστημένες προεπιλεγμένες εφαρμογές που εκτελούνται.

Μόλις βρείτε την κανονική εκκίνηση της συσκευής σε ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να προχωρήσετε και να ξεκινήσετε την απομόνωση των εφαρμογών που προκαλούν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

Πώς να ξεκινήσετε τη Σημείωση 5 του Samsung Galaxy σε ασφαλή λειτουργία

Μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα τη σημείωση 5 σε ασφαλή λειτουργία ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η Σημείωση 5 είναι απενεργοποιημένη

2. Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έντασης ήχου και ξεκινήστε το τηλέφωνό σας πατώντας το κουμπί λειτουργίας

3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί έντασης ήχου και αφήστε το κουμπί λειτουργίας όταν βλέπετε το τηλέφωνο.

4. Απελευθερώστε το κουμπί Μείωση έντασης όταν βλέπετε την οθόνη πλήρως φορτωμένη σε ασφαλή λειτουργία. Θα δείτε τις λέξεις Safe Mode στην κάτω αριστερή γωνία της Σημείωσης 5.

Η Σημείωση 5 θα εμφανίσει ξεκάθαρα ένα σήμα "Ασφαλούς Λειτουργίας" σε ένα μαύρο πλαίσιο στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, το οποίο είναι ορατό ανεξάρτητα από την οθόνη ή την εφαρμογή στην οποία βρίσκεστε.

Θα δείτε επίσης μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία.

Απενεργοποιήστε ή απεγκαταστήστε την εφαρμογή Βλάβη

Σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας ξεκινήσει κανονικά σε ασφαλή λειτουργία, είναι λογικό να πιστεύετε ότι η δυσλειτουργία της συσκευής σας πιθανότατα οφείλεται σε μία από τις πρόσφατες εφαρμογές που ίσως έχετε εγκαταστήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε την ύποπτη εφαρμογή και να δείτε εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης εφαρμογής που έχετε κατεβάσει. Είναι πολύ πιθανό ότι το πρόβλημα στο τηλέφωνό σας οφείλεται στην πιο πρόσφατη εγκατεστημένη εφαρμογή.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου

2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη Διαχείριση εφαρμογών.

3. Θα βρείτε την εφαρμογή στην καρτέλα Λήψη> Απενεργοποίηση ή Κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής

Πώς να απενεργοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία στη Σημείωση 5

Για να βγείτε από την ασφαλή λειτουργία, σύρετε προς τα κάτω τη σκιά ειδοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση Ασφαλούς λειτουργίας. Θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη σας που σας επιτρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας κανονικά.

Μπορείτε επίσης να βγείτε από την ασφαλή λειτουργία απλά πατώντας το κουμπί Τροφοδοσία και επιλέγοντας Επανεκκίνηση από το αναδυόμενο μενού.