Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αρχείων με Windows XP σε εξωτερικό σκληρό δίσκο

Τα Windows XP Professional διαθέτουν ενσωματωμένο βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων στον τοπικό υπολογιστή ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Εάν έχετε συνδέσει έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ορισμένων ή όλων των αρχείων από τον υπολογιστή σας στην εξωτερική μονάδα δίσκου.

Βήμα 1

Ανοίξτε το Βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί "Έναρξη", κάνοντας κλικ στο "Όλα τα προγράμματα", επιλέγοντας "Αξεσουάρ", κάνοντας κλικ στο "Εργαλεία συστήματος" και κάνοντας κλικ στο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας".

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να δημιουργήσετε. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων στον υπολογιστή (η συνιστώμενη λειτουργία), επιλέξτε "Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον υπολογιστή" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

Βήμα 3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.