Πώς να συνδέσετε έναν υπολογιστή σε ένα ομοαξονικό καλώδιο

Ένα ομοαξονικό καλώδιο συνήθως μεταδίδει σήματα βίντεο από μια πηγή, όπως μια ενεργή σύνδεση καλωδίου στο σπίτι σας, σε μια οθόνη τηλεόρασης ή παρόμοια συσκευή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα ομοαξονικό καλώδιο στον οικιακό υπολογιστή σας για να δείτε βίντεο στην οθόνη σας, αν και θα χρειαστείτε ένα ειδικό εξοπλισμό για να το κάνετε. Οι υπολογιστές δεν είναι εξοπλισμένοι με ομοαξονικές εισόδους απευθείας από το κουτί.

Βήμα 1

Συνδέστε τη συσκευή δέκτη τηλεόρασης στον υπολογιστή σας. Υπάρχουν δύο τύποι δεκτών: συσκευές USB και συσκευές PCI. Οι συσκευές USB συνδέονται στον υπολογιστή σας μέσω μιας βασικής θύρας USB, ενώ οι κάρτες PCI συνδέονται σε μια δωρεάν υποδοχή PCI στη μητρική πλακέτα μέσα στον υπολογιστή σας.

Βήμα 2

Εγκαταστήστε το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή δέκτη τηλεόρασης στον υπολογιστή σας. Εάν ισχύει, τοποθετήστε το CD στη μονάδα DVD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης όπως εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Βήμα 3

Συνδέστε το ένα άκρο του ομοαξονικού καλωδίου στο σπειροειδές στήριγμα σύνδεσης στην πηγή βίντεο. Αυτό θα είναι μια ενεργή υποδοχή καλωδίου στον τοίχο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Συνδέστε το άλλο άκρο του ομοαξονικού καλωδίου στη συσκευή δέκτη τηλεόρασης. Τώρα θα μπορείτε να δείτε την είσοδο βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή σας.