Πώς να συνδέσετε έναν Mac και έναν υπολογιστή μέσω του FireWire

Το καλώδιο FireWire που συνδέει έναν Mac και έναν υπολογιστή μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς αρχείων μεταξύ των δύο υπολογιστών. Κάθε υπολογιστής πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows XP ή Mac OS X ή νεότερο για να λειτουργήσει αυτό. Κάθε υπολογιστής χρειάζεται επίσης μια θύρα FireWire και έναν εξειδικευμένο πελάτη μεταφοράς αρχείων. Αυτό το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) δεν είναι απαραίτητο κατά τη σύνδεση ενός Mac σε έναν Mac ή έναν υπολογιστή σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλα αρχεία, όπως βίντεο ή μικρότερα αρχεία, όπως μεμονωμένα τραγούδια ή έγγραφα.

Αρχική εγκατάσταση

Η αρχική ρύθμιση περιλαμβάνει τη σύνδεση τόσο του υπολογιστή όσο και του Mac με το καλώδιο FireWire. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί πριν συνεχίσετε. Ενεργοποιήστε και τους δύο υπολογιστές. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου FireWire στη θύρα FireWire του υπολογιστή και το άλλο άκρο στη θύρα FireWire του Mac. Καθένα από τα άκρα του καλωδίου FireWire απεικονίζει το εικονίδιο FireWire, έναν κύκλο με οριζόντιες γραμμές και κάτω από αυτό και διαγώνιες γωνίες προς αυτό. Οι θύρες FireWire έχουν το ίδιο εικονίδιο που απεικονίζεται δίπλα στη θύρα.

Διαμορφώστε τον υπολογιστή

Αρχικά, μπορείτε να διαμορφώσετε τον υπολογιστή ώστε να αναγνωρίζει τόσο το καλώδιο FireWire όσο και τη σύνδεση Mac. Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη", μεταβείτε στο "Πίνακας Ελέγχου" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Συνδέσεις δικτύου". Η σύνδεση FireWire ονομάζεται σύνδεση 1394, όχι FireWire. Μόλις κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο σύνδεσης 1394 και στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες". Κάντε κλικ στο "TCP / IP." Στην καρτέλα "Γενικά", εισαγάγετε μη αυτόματα την ακόλουθη διεύθυνση IP:

192.168.3.1

Κάντε κλικ στο "OK" για αποθήκευση.

Διαμορφώστε το Mac

Ήρθε η ώρα να ρυθμίσετε το Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προτιμήσεις συστήματος" στο Mac, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις δικτύου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Ενσωματωμένο FireWire." Πληκτρολογήστε την ίδια διεύθυνση IP με τον υπολογιστή στο πλαίσιο "Διεύθυνση ΙΡ" στην ενότητα "Διαμόρφωση IPv4." Κάντε κλικ στο κουμπί "Εμφάνιση όλων" στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Κοινή χρήση". Επιλέξτε το πλαίσιο "Απομακρυσμένη σύνδεση" στο πλαίσιο "Ρυθμίσεις υπηρεσιών" για τον υπολογιστή με Windows για "ομιλία" στο Mac.

Ρύθμιση κοινής χρήσης αρχείων

Δημιουργήστε μια εικονική σύνδεση μεταξύ των δύο υπολογιστών ρυθμίζοντας την κοινή χρήση αρχείων μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλές επιλογές: λήψη και εγκατάσταση του WinSCP FTP (βλ. Πόροι), χρήση άλλου προγράμματος FTP, όπως Serv-U (βλ. Πόροι) ή προσθήκη του Mac σε μια οικιακή ομάδα και κοινή χρήση αρχείων.

Ξεκινήστε τη μεταφορά αρχείων

Μόλις ληφθεί και εγκατασταθεί το WinSCP ή άλλο FTP, τότε θα ξεκινήσετε τη μεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε Mac και αντίστροφα. Για WinSCP και άλλα προγράμματα FTP, ανοίξτε το. Πληκτρολογήστε την κοινή διεύθυνση IP (192.168.3.2) που μοιράζονται και οι δύο υπολογιστές στο "Host Name." Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης Mac όπου υποδεικνύεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Σύνδεση". Μεταφέρετε τυχόν αρχεία όπως απαιτείται. Για κοινή χρήση αρχείων, προσθέστε το Mac στην αρχική ομάδα σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε και κάντε κλικ στο "Κοινή χρήση με" στη γραμμή διευθύνσεων. Επιλέξτε τον υπολογιστή Mac εντός της οικιακής ομάδας σας για κοινή χρήση.