Πώς να συνδέσετε ένα iPad σε δρομολογητή

Το iPad λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο. Πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο μέσω ασύρματου δρομολογητή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi του iPad. Μόλις συνδεθείτε, όχι μόνο έχετε πρόσβαση στο δίκτυο και στο Διαδίκτυο, αλλά και στο δρομολογητή. Στη συνέχεια, αν έχετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή και του δικτύου απευθείας από το iPad. Αυτό το επιτυγχάνετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού iPad για να συνδεθείτε στο δρομολογητή μόλις έχετε πρόσβαση στο δίκτυο.

Βήμα 1

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" και μετά πατήστε "Wi-Fi."

Βήμα 2

Πατήστε το διακόπτη "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση" δίπλα στην καταχώριση "Wi-Fi" για εναλλαγή "Ενεργό", εάν είναι απενεργοποιημένο αυτήν τη στιγμή. Η αναζήτηση δικτύου θα ξεκινήσει κάτω από την επικεφαλίδα "Επιλογή δικτύου".

Βήμα 3

Επιλέξτε το όνομα δικτύου που εξυπηρετείται από το δρομολογητή. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν σας ζητηθεί.

Βήμα 4

Αποκτήστε πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης του δρομολογητή μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού iPad εισάγοντας τη διεύθυνση IP της πύλης Default Gateway. Για πολλές μάρκες δρομολογητών, αυτή η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP είναι "192.168.1.1", αλλά ελέγξτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή σας για επιβεβαίωση.

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, εάν σας ζητηθεί. Τα προεπιλεγμένα ονόματα χρήστη / κωδικοί πρόσβασης για δρομολογητές διαφέρουν, επομένως ελέγξτε την τεκμηρίωσή σας.