Πώς να μετατρέψετε MP3 σε WMA σε ένα Media Player

Τα αρχεία Windows Media Audio (WMA) είναι αρχεία Microsoft ειδικά για το τυπικό Windows Media Player. Μπορεί να έχετε έναν αριθμό MP3 που θέλετε να μετατρέψετε σε WMA χρησιμοποιώντας το Windows Media Player. Ωστόσο, το WMP δεν σας επιτρέπει να μετατρέψετε τη μουσική σας στη βιβλιοθήκη του. Για να μετατρέψετε τα MP3 σε WMA στο Windows Media Player, πρέπει πρώτα να εγγράψετε την επιθυμητή μουσική σε CD, να αλλάξετε τις προτιμήσεις εισαγωγής WMP και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε ξανά το CD σας στη συσκευή αναπαραγωγής.

Εγγραφή CD σε WMP

Βήμα 1

Ενημερώστε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player (Δείτε πόρους) και ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στην καρτέλα πίνακα "Βιβλιοθήκη" και επιλέξτε την επιλογή αναπτυσσόμενου μενού "Λίστα λίστας".

Βήμα 3

Μεταφέρετε και αποθέστε με μη αυτόματο τρόπο τα επιθυμητά MP3 από τον πίνακα "Περιεχόμενα" της βιβλιοθήκης σας στον πίνακα "Εγγραφή λίστας".

Βήμα 4

Τοποθετήστε ένα κενό CD στον υπολογιστή σας. Εάν υπάρχουν πολλά τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής σας και καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από το διαθέσιμο στο CD σας, καταργήστε τα τραγούδια επισημαίνοντάς τα και πατώντας "Κατάργηση από τη λίστα".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη εγγραφής" - βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το "Audio CD". Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγγραφή του CD σας.

MP3 σε WMA

Βήμα 1

Μεταβείτε στην κύρια οθόνη του WMP. Επιλέξτε "Επιλογές" από το μενού "Εργαλεία" και κάντε κλικ στην καρτέλα "Rip Music".

Βήμα 2

Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις "Windows Media Audio" από το αναπτυσσόμενο μενού μορφής rip. Προσαρμόστε την ποιότητα, όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας τη γραμμή διαφάνειας κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στο "OK".

Τοποθετήστε ξανά το πρόσφατα εγγεγραμμένο CD στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε "Rip Music CD χρησιμοποιώντας το Windows Media Player" όταν σας ζητηθεί από την Εξερεύνηση των Windows και κάντε κλικ στο "OK". Εάν αυτό το μενού δεν εμφανιστεί, απλώς κάντε κλικ στην καρτέλα "Rip Music" στην κύρια οθόνη του WMP.