Πώς να αντιγράψετε αρχεία από ένα DirecTV DVR σε φορητό υπολογιστή

Οι ψηφιακές συσκευές εγγραφής DirecTV αποθηκεύουν αρχεία βίντεο στους σκληρούς τους δίσκους σε ιδιόκτητη μορφή. Ωστόσο, οι έξοδοι βίντεο διευκολύνουν τη μεταφορά βίντεο στον φορητό υπολογιστή σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε αυτές τις εξόδους με μια συσκευή εγγραφής βίντεο που είναι συνδεδεμένη στον φορητό υπολογιστή σας και στη συνέχεια μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα απευθείας στον υπολογιστή σας. Δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές συσκευές λήψης βίντεο που συνδέονται μέσω USB, δεν χρειάζεστε επιτραπέζιο υπολογιστή για να το κάνετε αυτό - σχεδόν οποιοσδήποτε φορητός υπολογιστής μπορεί να καταγράψει και να εγγράψει βίντεο.

Βήμα 1

Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής λήψης βίντεο σε μια ανοιχτή θύρα στον φορητό υπολογιστή σας.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τις κόκκινες και τις λευκές υποδοχές στην αναλογική στερεοφωνική διασύνδεσή σας στις αντίστοιχες χρωματικές κωδικοποιημένες υποδοχές με την ένδειξη "Audio Out" ή "Audio Output" στο πίσω πλαίσιο του DirecTV DVR.

Βήμα 3

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου διασύνδεσης ήχου στις κόκκινες και άσπρες υποδοχές εισόδου στη συσκευή λήψης βίντεο.

Βήμα 4

Τοποθετήστε ένα καλώδιο βίντεο στην έξοδο βίντεο του DirecTV DVR. Εάν τόσο το DVR όσο και η συσκευή εγγραφής βίντεο διαθέτουν ένα, χρησιμοποιήστε ένα στρογγυλό καλώδιο S-video τεσσάρων ακίδων για την καλύτερη σύνδεση και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "S-Video" ή "S-Video Out". Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο S-Video, χρησιμοποιήστε ένα σύνθετο καλώδιο βίντεο που θα μοιάζει με ένα καλώδιο ήχου, αλλά μπορεί να έχει κίτρινο χρώμα. Συνδέστε το στην υποδοχή "Έξοδος βίντεο" ή "Έξοδος βίντεο" στο DVR σας.

Βήμα 5

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο βίντεο της συσκευής λήψης.

Βήμα 6

Ξεκινήστε το λογισμικό καταγραφής βίντεο του υπολογιστή σας.

Βήμα 7

Πατήστε το κουμπί "Power" στο τηλεχειριστήριο του DVR για να το ενεργοποιήσετε.

Βήμα 8

Πατήστε το κουμπί "Λίστα" του τηλεχειριστηρίου για να εμφανιστεί η λίστα των εγγεγραμμένων προγραμμάτων στο DVR σας.

Βήμα 9

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο πρόγραμμα που θέλετε να μεταφέρετε στον φορητό υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τα πάνω ή κάτω βέλη στην κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου σας.

Βήμα 10

Πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή" στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Βήμα 11

Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή" στο λογισμικό καταγραφής βίντεο του φορητού υπολογιστή σας το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη του προγράμματος.

Πατήστε το κουμπί "Διακοπή" στο λογισμικό λήψης βίντεο του φορητού υπολογιστή σας το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.