Τρόπος διόρθωσης σφαλμάτων στο Yahoo! Σελίδα αλληλογραφίας

Επίλυση προβλημάτων προγράμματος περιήγησης στο Web που προκαλούν το Yahoo! Σφάλματα αλληλογραφίας αφού συνδεθείτε για πρόσβαση στο email. Συχνά αναδυόμενα μηνύματα σφάλματος μπορεί να προκληθούν είτε από κατεστραμμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή / και από παλιά, κατεστραμμένα προσωρινά αρχεία Διαδικτύου που αποθηκεύονται τοπικά. Η εκκαθάριση παλαιών αρχείων και διαμορφώσεων ενδέχεται να επιλύσει το Yahoo! Σφάλματα αλληλογραφίας. Διαγράψτε προσωρινά αρχεία Internet ή επαναφέρετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να διορθώσετε το Yahoo! Σφάλματα αλληλογραφίας.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων Διαδικτύου

Εκκινήστε τον Internet Explorer και πατήστε "Alt" εάν τα στοιχεία του μενού δεν είναι ορατά πάνω από τη γραμμή διευθύνσεων. Κάντε κλικ στο «Εργαλεία» και μετά στο «Επιλογές Διαδικτύου». Κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή" στην ενότητα "Ιστορικό περιήγησης". Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Προσωρινά αρχεία Διαδικτύου". Κάντε κλικ για να καταργήσετε τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί "Διαγραφή". Κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

Ξεκινήστε το Mozilla Firefox και πατήστε "Ctrl-Shift-Del." Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Cache". Κάντε κλικ για να διαγράψετε τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκαθάριση ιδιωτικών δεδομένων τώρα" ή "Εκκαθάριση τώρα".

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης Web Safari και πατήστε το πλήκτρο "Alt" για να είναι ορατά τα στοιχεία του μενού. Κάντε κλικ στο μενού "Επεξεργασία". Κάντε κλικ στο "Empty Cache" και κάντε κλικ στο "Empty."

Επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης Web. Συνδεθείτε στο Yahoo! Αποστολή αλληλογραφίας και επαλήθευση ότι τα σφάλματα δεν εμφανίζονται πλέον.

Επαναφορά προγράμματος περιήγησης ιστού

Ανοίξτε τον Internet Explorer και πατήστε το πλήκτρο "Alt" εάν τα στοιχεία του μενού δεν αναφέρονται πάνω από τη γραμμή διευθύνσεων. Κάντε κλικ στο μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα "Για προχωρημένους". Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου "Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων". Κάντε κλικ στο "Επαναφορά" στο πλαίσιο "Επαναφορά ρυθμίσεων του Internet Explorer". Κάντε κλικ στο "Κλείσιμο" και κάντε κλικ στο "OK". Επανεκκινήστε τον Internet Explorer.

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης Web Safari και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Gear" στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης Web. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά" στο παράθυρο που εμφανίζεται. Επανεκκινήστε το Safari.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" των Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε "firefox –safe-mode" στο πλαίσιο "Αναζήτηση" και πατήστε "Enter". Κάντε κλικ για να επιλέξετε "Απενεργοποίηση όλων των πρόσθετων", "Επαναφορά γραμμών εργαλείων και στοιχείων ελέγχου" και "Επαναφορά όλων των προτιμήσεων χρήστη στις προεπιλογές του Firefox." Κάντε κλικ στο κουμπί "Πραγματοποίηση αλλαγών και επανεκκίνηση".

Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web και συνδεθείτε στο Yahoo! Ταχυδρομείο. Βεβαιωθείτε ότι τα σφάλματα δεν εμφανίζονται πλέον.