Πώς να δημιουργήσετε κείμενο μηνυμάτων iPhone αντί για iMessage

Η εφαρμογή iMessage παρέχει έναν τρόπο αποστολής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του iMessage. Τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να επιβαρύνουν επιπλέον χρεώσεις ανά κείμενο και δεν χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, ενώ το iMessage χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για την αποστολή μηνυμάτων. Η αποστολή μηνυμάτων αποκλειστικά μέσω κειμένου απαιτεί να απενεργοποιήσετε εντελώς τη σύνδεση Wi-Fi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Παρόλο που το iMessage παρέχει έναν απλό, οικονομικό τρόπο αποστολής μηνυμάτων, μερικές φορές δεν λειτουργεί τόσο γρήγορα ή καθαρά όσο ένα τυπικό μήνυμα κειμένου. Μπορείτε είτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα μηνύματα που βασίζονται σε κείμενο ή να χρησιμοποιείτε μια γρήγορη λύση για την αποστολή ενός αποτυχημένου κειμένου iMessage χρησιμοποιώντας SMS.

Απενεργοποιήστε το iMessage για αποστολή ως SMS

Βήμα 1

Πατήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

Βήμα 2

Ορίστε την επιλογή "Μηνύματα".

Βήμα 3

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής "iMessage" στη θέση "Off".

Βήμα 4

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής "Μηνύματα MMS" στη θέση "Απενεργοποίηση" εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε επίσης μεγαλύτερα μηνύματα κειμένου, δυνατότητες ήχου, φωτογραφίας και βίντεο.

Πατήστε την εφαρμογή Μηνύματα και στείλτε το μήνυμα κειμένου σας σε ένα υποστηριζόμενο κινητό τηλέφωνο.

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για αποστολή ως SMS

Βήμα 1

Πατήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και ορίστε την επιλογή "Wi-Fi".

Βήμα 2

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής "Wi-Fi" στη θέση "Απενεργοποίηση".

Βήμα 3

Πατήστε το κουμπί "Ρυθμίσεις" στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στη σελίδα Ρυθμίσεις.

Βήμα 4

Ορίστε την επιλογή "Γενικά".

Βήμα 5

Επιλέξτε "Cellular" από τη λίστα επιλογών.

Βήμα 6

Ρυθμίστε το διακόπτη εναλλαγής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη θέση "Off".

Στείλτε το μήνυμα κειμένου σας ως συνήθως. Εφόσον σας στείλετε κείμενο σε ένα τηλέφωνο που υποστηρίζει ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου, το μήνυμα αποστέλλεται ως κείμενο SMS.

Αποστολή αποτυχημένου κειμένου iMessage

Βήμα 1

Πατήστε την εφαρμογή Μηνύματα.

Βήμα 2

Εντοπίστε το κείμενο με το κόκκινο κουμπί ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι το iMessage δεν έστειλε σωστά.

Βήμα 3

Πατήστε δύο φορές το συννεφάκι του αποτυχημένου μηνύματος.

Ορίστε την επιλογή "Αποστολή ως μήνυμα κειμένου".