Πώς να ανακτήσετε παλιά φωνητικά μηνύματα από ένα iPhone

Όταν διαγράφετε ένα φωνητικό ταχυδρομείο, μπορεί να φαίνεται ότι το μήνυμα εξαφανίστηκε για πάντα. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη από την κατοχή ενός iPhone, ωστόσο, είναι η δυνατότητα ανάκτησης παλιών φωνητικών μηνυμάτων που διαγράψατε κατά λάθος ή επιθυμούσατε να έχετε αποθηκεύσει. Για να ανακτήσετε τα μηνύματα, αποκτήστε πρόσβαση στο φωνητικό σας ταχυδρομείο μέσω της εφαρμογής Τηλέφωνο. Ένα αντίγραφο κάθε διαγραμμένου φωνητικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται στην ενότητα "Διαγραμμένα μηνύματα".

Βήμα 1

Πατήστε το εικονίδιο "Τηλέφωνο" στην κύρια οθόνη του iPhone και μετά πατήστε το κουμπί "Φωνητικό ταχυδρομείο".

Βήμα 2

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε την επιλογή "Διαγραμμένα μηνύματα". Εμφανίζεται μια λίστα διαγραμμένων μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου.

Περιηγηθείτε στα παλιά μηνύματα, πατήστε το φωνητικό ταχυδρομείο που θέλετε να επαναφέρετε και μετά πατήστε την επιλογή "Αναίρεση διαγραφής". Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε φωνητικό ταχυδρομείο που θέλετε να ανακτήσετε.