Πώς να καθαρίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις κεφαλές εκτύπωσης HP

Οι εκτυπωτές, όπως και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα καθυστερήσουν την εργασία σας και θα προκαλέσουν απογοήτευση. Μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους εκτυπωτών Hewlett Packard ή HP, συμπεριλαμβανομένων των Photosmart, Officejet, LaserJet ή Deskjet, αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα. Ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσετε είναι μια κακή ή βρώμικη κεφαλή εκτύπωσης. Μια βρώμικη κεφαλή εκτύπωσης θα επηρεάσει την επαφή από την κασέτα εκτύπωσης στον εκτυπωτή και πιθανώς θα αποτρέψει την εκτύπωση. Πολλοί εκτυπωτές σάς επιτρέπουν να καθαρίζετε αυτόματα τις κεφαλές εκτύπωσης, αλλά μπορείτε επίσης να καθαρίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις κεφαλές εκτύπωσης.

Βήμα 1

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και περιμένετε δύο έως τρία δευτερόλεπτα.

Βήμα 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο από το πίσω μέρος του εκτυπωτή και στη συνέχεια αποσυνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου από τον τοίχο. Η απενεργοποίηση του εκτυπωτή με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τις κασέτες εκτύπωσης σε μια τοποθεσία στην οποία μπορείτε να φτάσετε.

Βήμα 3

Σηκώστε το μάνδαλο της κεφαλής εκτύπωσης, το οποίο στεγάζει τις κασέτες εκτύπωσης και τραβήξτε την κεφαλή εκτύπωσης από την υποδοχή.

Βήμα 4

Σκουπίστε τα τακάκια επαφής στην κεφαλή εκτύπωσης με ένα στεγνό, μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην σκουπίζετε τα ακροφύσια στην κάτω πλευρά της κεφαλής εκτύπωσης, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Βήμα 5

Βυθίστε το ύφασμα σε αποσταγμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό και σκουπίστε ξανά τα τακάκια επαφής εάν παραμένει υπολειμματικό μελάνι.

Βήμα 6

Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης σε ένα φύλλο χαρτιού ή χαρτοπετσέτα, βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια δεν αγγίζουν το χαρτί.

Βήμα 7

Καθαρίστε τα σημεία επαφής στην υποδοχή της κεφαλής εκτύπωσης με το πανί και αφήστε τα πάντα να στεγνώσουν για πέντε λεπτά.

Βήμα 8

Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον τοίχο και μετά το άλλο άκρο πίσω στον εκτυπωτή. Σε αυτό το σημείο, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να δείχνει ότι λείπει μια κεφαλή εκτύπωσης.

Βήμα 9

Επανατοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη σωστή υποδοχή και πιέστε σταθερά προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση της.

Βήμα 10

Κλείστε το μάνδαλο της κεφαλής εκτύπωσης, ασκώντας πίεση για να βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο έχει ασφαλίσει.

Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής θα προετοιμάσει τις κεφαλές εκτύπωσης.