Πώς μπορείτε να αποκτήσετε Bluetooth για να εργαστείτε σε τηλέφωνα Samsung; (19 βήματα)

Πολλά τηλέφωνα Samsung διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth. Το Bluetooth σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth χωρίς καλώδια σε μικρές αποστάσεις - έως 33 πόδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth στο τηλέφωνό σας Samsung για να συνδεθείτε σε ασύρματο αξεσουάρ, όπως ακουστικό ή ηχείο, για να έχετε δυνατότητα κλήσης hands-free. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε άλλο τηλέφωνο και να ανταλλάξετε πληροφορίες, όπως μια φωτογραφία ή ένα κλιπ ήχου. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μέσω της διαδικασίας σύζευξης.

Ρυθμίσεις ισχύος Bluetooth

Βήμα 1

Ανοίξτε το κύριο μενού και επιλέξτε "Bluetooth".

Βήμα 2

Επισημάνετε την επιλογή "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Βήμα 3

Πατήστε το πλήκτρο "Επιλογή". Επιλέξτε "Ανακαλύψιμο" αν θέλετε άλλες κοντινές συσκευές Bluetooth να μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε "Off" για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth. Αυτό διατηρεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας όταν η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται.

Σύζευξη με άλλες συσκευές

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο "Μενού" και επιλέξτε "Bluetooth". Επιλέξτε "Προσθήκη νέου."

Βήμα 2

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο συσκευής όπως ακουστικά, car kit, τηλέφωνο κ.λπ. από τη λίστα που εμφανίζεται.

Βήμα 3

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία κάνετε σύζευξη έχει ρυθμιστεί το Bluetooth σε "Ενεργό" και βρίσκεται είτε σε λειτουργία σύζευξης είτε σε δυνατότητα εύρεσης. Συνήθως μπορείτε να βάλετε ακουστικά ή άλλα αξεσουάρ σε λειτουργία σύζευξης πατώντας το κουμπί "Λειτουργία" για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για λεπτομέρειες.

Βήμα 4

Επισημάνετε τη συσκευή από τη Samsung σας όταν το όνομα εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών που ανακαλύφθηκαν. Πατήστε "OK".

Εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης αντιστοίχισης εάν σας ζητηθεί Για αξεσουάρ, το κλειδί πρόσβασης είναι συνήθως "0000" ή "1234." Για άλλες συσκευές με πληκτρολόγιο - όπως τηλέφωνο ή υπολογιστή - θα πρέπει να εισαγάγετε έναν αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας σε κάθε συσκευή. Πατήστε "OK".

Σύνδεση σε ένα ζεύγος αξεσουάρ

Βήμα 1

Ενεργοποιήστε το αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός εμβέλειας από το τηλέφωνό σας.

Βήμα 2

Ανοίξτε το μενού του τηλεφώνου σας και επιλέξτε "Εργαλεία" και, στη συνέχεια, "Bluetooth". Ορίστε το Bluetooth σε "Ενεργό".

Βήμα 3

Πατήστε "Αποδοχή" όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο αξεσουάρ.

Απενεργοποιήστε το αξεσουάρ για να το αποσυνδέσετε από το ακουστικό σας.

Αποστολή αντικειμένων με Bluetooth

Βήμα 1

Πατήστε "Μενού" και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αντικείμενο που θέλετε να στείλετε. (Επιλέξτε "Επαφές" για να στείλετε μια επαφή τηλεφωνικού καταλόγου μέσω Bluetooth ή επιλέξτε "Φωτογραφίες" για να στείλετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας Bluetooth.)

Βήμα 2

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τη συσκευή στην οποία στέλνετε το αντικείμενο. Η συσκευή παραλήπτη θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, σε εμβέλεια και να είναι "Ανακαλύψιμη".

Βήμα 3

Ελέγξτε την επιθυμητή επαφή επισημαίνοντας και πατώντας "OK" ή επισημάνετε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε "OK" κ.λπ.

Βήμα 4

Πατήστε "Αποστολή επαφής" ή "Επιλογές", "Αποστολή μέσω Bluetooth" για φωτογραφίες. Το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει κοντινές συσκευές.

Βήμα 5

Επιλέξτε το όνομα της συσκευής παραλήπτη από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν. Επιλέξτε "Ναι" για να ξεκινήσετε τη μεταφορά αρχείων.

Αποδεχτείτε τη μεταφορά αρχείων στη συσκευή λήψης όταν σας ζητηθεί.