Πώς να συνδέσετε έναν φορητό υπολογιστή της Dell σε μια τηλεόραση HD Emerson

Η σύνδεση του φορητού σας υπολογιστή Dell σε μια τηλεόραση HD Emerson σάς προσφέρει κάποια ευελιξία ως προς τον τρόπο προβολής της οθόνης του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε απλώς να προβάλετε τον φορητό υπολογιστή σας στην τηλεόραση και να επωφεληθείτε από την εργασία στη μεγαλύτερη οθόνη ή μπορείτε να ρυθμίσετε τις οθόνες έτσι ώστε η οθόνη τηλεόρασης να λειτουργεί ως συμπληρωματικός χώρος εργασίας στην οθόνη του φορητού σας υπολογιστή. Η σύνδεση των συσκευών διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και απαιτείται πολύ λίγος πρόσθετος εξοπλισμός.

Βήμα 1

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ή VGA στην αντίστοιχη θύρα εξόδου του φορητού υπολογιστή Dell. Ενώ σχεδόν όλοι οι φορητοί υπολογιστές της Dell διαθέτουν έναν από αυτούς τους τύπους θυρών εξόδου βίντεο, ορισμένοι ενδέχεται να έχουν μόνο μια διαθέσιμη θύρα εξόδου DVI. Εάν συμβαίνει αυτό, επειδή οι HDTV Emerson έχουν είσοδο βίντεο για συσκευές VGA και HDMI, θα πρέπει να συνδέσετε είτε έναν προσαρμογέα DVI-to-VGA ή DVI-to-HDMI στη θύρα εξόδου DVI του φορητού υπολογιστή και στη συνέχεια να συνδέσετε το κατάλληλο καλώδιο στο άλλο άκρο του προσαρμογέα.

Βήμα 2

Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm στη θύρα εξόδου ηχείων του φορητού υπολογιστή Dell εάν συνδέετε το φορητό υπολογιστή με την τηλεόραση HD Emerson χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο VGA ή έναν προσαρμογέα DVI-σε-HDMI ή DVI-σε-VGA. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου στη θύρα εισόδου ήχου στην τηλεόραση. Εάν συνδέεστε μέσω καλωδίου HDMI, το οποίο μεταφέρει ήχο και βίντεο, δεν απαιτείται καλώδιο ήχου.

Βήμα 3

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου βίντεο στην αντίστοιχη θύρα εισόδου βίντεο στην τηλεόραση Emerson HDTV. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο VGA, συνδέστε το στην είσοδο VGA.

Βήμα 4

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση Emerson HDTV και αλλάξτε την είσοδο οθόνης ώστε να αντιστοιχεί στον συνδεδεμένο φορητό υπολογιστή της Dell.

Βήμα 5

Ενεργοποιήστε το φορητό υπολογιστή της Dell.

Βήμα 6

Πατήστε τα πλήκτρα "Windows-P" μετά την εκκίνηση του φορητού υπολογιστή και τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με επιλογές για τον τρόπο χρήσης της συνδεδεμένης τηλεόρασης ως διπλής οθόνης.

Επιλέξτε "Μόνο για υπολογιστή" εάν δεν θέλετε η οθόνη του υπολογιστή να εμφανίζεται στην τηλεόραση. επιλέξτε "Διπλότυπο" ώστε η οθόνη του υπολογιστή να αντικατοπτρίζεται τόσο στον φορητό υπολογιστή της Dell όσο και στην τηλεόραση HD Emerson. επιλέξτε "Επέκταση" για να επεκτείνετε την κύρια οθόνη σας στην HDTV. ή επιλέξτε "Μόνο προβολέας" για την έξοδο του υπολογιστή μόνο στον προβολέα. Η αλλαγή εφαρμόζεται αυτόματα.