Πώς να προσδιορίσετε το ηχείο RMS

Το RMS είναι ένα αρκτικόλεξο για το "root mean square". Όσον αφορά την αναπαραγωγή ήχου, το RMS δείχνει τη μέση ισχύ εξόδου ενός ηχείου. Η έξοδος RMS ενός ηχείου μετράται σε βατ και συνήθως αναφέρεται τόσο στη συσκευασία του ηχείου όσο και στην τεκμηρίωση του ηχείου. Όσο υψηλότερη είναι η ισχύς RMS, τόσο πιο ισχυρό είναι το ηχείο. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη ισχύ RMS ενός ηχείου ή θέλετε να επαληθεύσετε μια αξίωση από έναν κατασκευαστή, μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας την ισχύ RMS.

Βήμα 1

Προσδιορίστε την τάση του ηχείου. Ελέγξτε το ίδιο το ηχείο, συμβουλευτείτε το φύλλο προδιαγραφών του ηχείου ή χρησιμοποιήστε ένα βολτόμετρο για τη μέτρηση της τάσης στο ηχείο.

Βήμα 2

Προσδιορίστε την ένταση του ηχείου. Όπως και η τάση, θα βρείτε την ένταση στο ίδιο το ηχείο ή στο φύλλο προδιαγραφών του ηχείου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την ένταση στο ηχείο.

Πολλαπλασιάστε την τάση του ηχείου με την ένταση του. Αυτός ο αριθμός είναι η ισχύς RMS του ηχείου.