Πώς να συνδέσετε ένα Subwoofer SB Panasonic

Πολλά σύγχρονα ηχεία mainstream δεν διαθέτουν την απαιτούμενη απόκριση μπάσων για την αναπαραγωγή ήχου με ακρίβεια όπως επρόκειτο να ακουστεί. Η σύνδεση ενός subwoofer σειράς Panasonic SB στον στερεοφωνικό δέκτη ή την τηλεόρασή σας μπορεί να επεκτείνει δραματικά την απόκριση μπάσων της συσκευής, φέρνοντας ένα βαθύτερο και πληρέστερο low-end στο περιβάλλον ακρόασης.

Βήμα 1

Συνδέστε τα παρεχόμενα ελαστικά πόδια στο κάτω μέρος του υπογούφερ Panasonic SB.

Βήμα 2

Τοποθετήστε το υπογούφερ κατάλληλα μέσα στο δωμάτιο στο οποίο σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 3

Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο μονοφωνικό καλώδιο σύνδεσης από την έξοδο υπογούφερ στον δέκτη ή την τηλεόρασή σας στην υποδοχή εισόδου στο πίσω μέρος του υπογούφερ.

Βήμα 4

Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του υπογούφερ σε μια διαθέσιμη ηλεκτρική πρίζα.

Βήμα 5

Πατήστε το κουμπί "Λειτουργία" στο υπογούφερ.

Βήμα 6

Αναπαραγωγή ήχου μέσω του δέκτη ή ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας για να ξεκινήσετε την αποστολή σήματος ήχου στο υπογούφερ.

Ρυθμίστε τα χειριστήρια "Low Pass Filter", "Volume" και "Phase" στο πίσω μέρος του subwoofer για να ταιριάζουν στο γούστο και το περιβάλλον σας.