Πώς να διατηρήσετε ένα USB ενεργό σε Macintosh σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας στο Macintosh βοηθά τον υπολογιστή σας να εξοικονομήσει ενέργεια, απενεργοποιώντας ορισμένα μέρη του υλικού του υπολογιστή ενώ δεν χρησιμοποιείται. Εάν μεταφέρετε μεγάλο αριθμό αρχείων μέσω της μονάδας USB, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στις "Προτιμήσεις συστήματος" για να θέσετε σε λειτουργία τμήματα του Mac σας σε κατάσταση αναμονής, διατηρώντας παράλληλα ενεργή τη μονάδα USB. Κατά τον ύπνο, η οθόνη θα σκοτεινιάσει, αλλά η μονάδα USB θα συνεχίσει να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα από τον σκληρό σας δίσκο.

Βήμα 1

Συνδέστε τη μονάδα flash, τη συσκευή αναπαραγωγής MP3, το σαρωτή ή τον εκτυπωτή στη μονάδα USB.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο μενού "Apple" και κάντε κλικ στην καταχώριση "Προτιμήσεις συστήματος" στη λίστα. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εξοικονόμηση ενέργειας". Σύρετε το διακόπτη "Εμφάνιση ύπνου" στο χρονικό διάστημα που θέλετε να περιμένει ο υπολογιστής πριν θέσετε τον υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας. Σύρετε το ρυθμιστικό "Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή" στη θέση "Ποτέ".

Βήμα 3

Πατήστε ταυτόχρονα "Control", "Shift" και "Eject" για να θέσετε τον υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας. Η οθόνη θα γίνει σκοτεινή, αλλά οι μονάδες USB θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή από αναστολή λειτουργίας.