Πώς να επαναφέρετε ένα LG Esteem από το MetroPCS

Εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές ή να πουλήσετε το Metro PCS LG Esteem, εκτελέστε μια σκληρή επαναφορά για να καταργήσετε όλα τα δεδομένα και τα αρχεία σας. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή ή την οθόνη, μια σκληρή επαναφορά μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά σας επαναφέροντας τα αρχικά αρχεία και λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Πριν από την εκτέλεση της επαναφοράς, δοκιμάστε μια μαλακή επαναφορά. Απλώς απενεργοποιήστε το Esteem και αφήστε τη συσκευή να παραμείνει εκτός λειτουργίας για λίγα λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τη μαλακή επαναφορά. Η μαλακή επαναφορά δεν διαγράφει δεδομένα και συχνά επιλύει προβλήματα απόδοσης. Εάν η μαλακή επαναφορά δεν επιλύσει το πρόβλημα, απαιτείται σκληρή επαναφορά.

Βήμα 1

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και μετά πατήστε "Απενεργοποίηση". Πατήστε "OK" για να απενεργοποιήσετε το LG Esteem.

Βήμα 2

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης έντασης και μείωσης έντασης ταυτόχρονα.

Βήμα 3

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Αφήστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν δείτε την οθόνη λογότυπου LG. Το μήνυμα "Μόνιμη διαγραφή δεδομένων χρήστη και επαναφορά ρυθμίσεων;" εκτίθεται.

Βήμα 4

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη σκληρή επαναφορά. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μήνυμα "Επιβεβαιωμένο". Το λογότυπο LG εμφανίζεται πριν απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί ξανά, διαγράφονται όλα τα δεδομένα χρήστη και επαναφέρονται οι αρχικές ρυθμίσεις.