Το τηλέφωνό μου μετρό PCS δεν θα συνδεθεί στον υπολογιστή μου

Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας MetroPCS σε έναν υπολογιστή, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας. Η αδυναμία σύνδεσης του τηλεφώνου στον υπολογιστή μπορεί να σας εμποδίσει να μεταφέρετε αρχεία δεδομένων μεταξύ των δύο συσκευών. Τα προβλήματα της κάρτας μνήμης συνήθως προκύπτουν όταν οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου χρειάζονται προσαρμογή.

Προγράμματα οδήγησης USB

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνό σας MetroPCS με τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης USB για αυτό πριν από τη σύνδεση. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν CD εγκατάστασης για τα προγράμματα οδήγησης. Εάν όχι, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή του τηλεφώνου σας. Η λήψη για τα προγράμματα οδήγησης βρίσκεται συνήθως στην ενότητα Υποστήριξη του ιστότοπου. Η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα μετά τη λήψη.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μαζικής αποθήκευσης του τηλεφώνου MetroPCS σας είναι ακριβείς εάν δεν θα συνδεθούν στον υπολογιστή σας. Όταν πρέπει να μεταφέρετε δεδομένα στο τηλέφωνο, η λειτουργία αποθήκευσης USB του τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τη μαζική αποθήκευση όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Εάν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίζεται, ανοίξτε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης από το μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου και ορίστε την επιλογή για να τοποθετήσετε την κάρτα SD.

Θύρα USB

Ελέγξτε τη θύρα USB του τηλεφώνου για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο MetroPCS είναι ασφαλώς συνδεδεμένο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αποσυνδέσετε και να τοποθετήσετε ξανά το καλώδιο USB για να ελέγξετε τη σύνδεση. Εάν συνδέετε το τηλέφωνο σε διανομέα USB, αποσυνδέστε το και συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο USB εάν το τηλέφωνο εξακολουθεί να μην συνδέεται στον υπολογιστή. Ένα ελαττωματικό καλώδιο μπορεί να αποτρέψει τον υπολογιστή από τη σωστή σύνδεση με το τηλέφωνό σας.

Κάρτα μνήμης

Η κάρτα μνήμης του τηλεφώνου MetroPCS μπορεί μερικές φορές να αποτρέψει τη σύνδεση με υπολογιστή. Εάν η κάρτα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στο τηλέφωνο ή έχει υποστεί ζημιά, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου και τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή του στο τηλέφωνο. Εάν η κάρτα αναγνωρίζεται από το τηλέφωνο, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε, διαμορφώστε ξανά την κάρτα. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και πατήστε "Κάρτα μνήμης" ή "Κάρτα SD και αποθήκευση τηλεφώνου". Πατήστε "Επιλογές" και μετά πατήστε "Μορφοποίηση". Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση σχετικά με τη διαγραφή όλων των δεδομένων της κάρτας. Πατήστε "ΟΚ" ή "Μορφή" για να συνεχίσετε. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.