Διαφορετικοί τύποι συντήρησης συστήματος υπολογιστών

Τα συστήματα υπολογιστών αποτελούνται από υλικό και λογισμικό που συνεργάζονται για την εκτέλεση πολλών εργασιών υπολογιστών. Όλα τα στοιχεία ενός συστήματος υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα, απαιτούν περιοδική συντήρηση για να λειτουργούν με μέγιστη απόδοση. Η αποτυχία εκτέλεσης συντήρησης σε υλικό, λογισμικό και δεδομένα τελικά θα οδηγήσει σε αργή απόδοση και ενδεχομένως αστοχία του συστήματος.

Σκεύη, εξαρτήματα

Οι υπολογιστές είναι μηχανήματα και απαιτούν συντήρηση όπως οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα. Οι τεχνικοί εκτελούν διαγνωστικά στα διάφορα εξαρτήματα για να εντοπίσουν αδύναμα ή αστοχικά κυκλώματα και καθαρίζουν τους εσωτερικούς χώρους του μηχανήματος αφαιρώντας σκόνη ή άλλο ξένο υλικό. Οι τεχνικοί ενημερώνουν επίσης το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στα κυκλώματα του υπολογιστή, που ονομάζεται υλικολογισμικό.

Λογισμικό

Το υλικό του υπολογιστή δεν είναι πολύ χρήσιμο χωρίς λογισμικό που του λέει τι να κάνει. Εκτός από το ενσωματωμένο υλικολογισμικό, ένας υπολογιστής χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα λογισμικού που τρέχει τον υπολογιστή και διευκολύνει την εκτέλεση λογισμικού εφαρμογών. Τόσο τα λειτουργικά συστήματα όσο και οι εφαρμογές απαιτούν συντήρηση με τη μορφή ενημερώσεων λογισμικού. Αυτές οι ενημερώσεις περιέχουν ενημερώσεις κώδικα για "σφάλματα" και ενημερώσεις ασφαλείας. Οι περιοδικές ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια στο λογισμικό υπολογιστών.

Δεδομένα

Το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή συνδυάζονται για να παρέχουν μια πλατφόρμα για γρήγορη αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών. Μετά από μήνες ή χρόνια αποθήκευσης νέων πληροφοριών, οι βάσεις δεδομένων γίνονται φουσκωμένες και αναποτελεσματικές. Η περιστασιακή συντήρηση πληροφοριών περιλαμβάνει αρχειοθέτηση και εκκαθάριση παρωχημένων πληροφοριών και αναδιοργάνωση της βάσης δεδομένων που φιλοξενεί τις πληροφορίες. Η αναδιοργάνωση της βάσης δεδομένων βελτιώνει το χρόνο ανάκτησης πληροφοριών, διευκολύνοντας την παραγωγικότητα των υψηλότερων χρηστών. Το λειτουργικό σύστημα των Windows διαθέτει πολλά προγράμματα συντήρησης που βελτιώνουν την αποδοτικότητα του υπολογιστή σας. Εκκαθάριση δίσκου, Ανασυγκρότηση δίσκων, Έλεγχος δίσκου είναι τρία χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα συντήρησης που θα βελτιώσουν την απόδοση του υπολογιστή σας.

περιβάλλον

Οι υπολογιστές λειτουργούν σε διάφορα διαφορετικά περιβάλλοντα, από καθαρά, κλιματιζόμενα κέντρα δεδομένων έως υπερπληθυσμένο θάλαμο χρήστη. Ενώ οι επιτραπέζιοι υπολογιστές φαίνεται να ανέχονται λιγότερο από στείρες συνθήκες, η αποτυχία παροχής καθαρού και δροσερού περιβάλλοντος θα μειώσει τη διάρκεια ζωής ενός προσωπικού υπολογιστή. Τα κύρια πλαίσια απαιτούν καθαρά, ελεγχόμενα από το κλίμα δωμάτια για να λειτουργούν σωστά. Η σκόνη και η θερμότητα είναι οι δύο χειρότεροι εχθροί του εξοπλισμού υπολογιστών και η παροχή καθαρού περιβάλλοντος θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας, ανεξάρτητα από το μέγεθος.