Απενεργοποίηση των λεζάντων οθόνης σε ένα Sony Bravia

Οι τηλεοράσεις Sony Bravia σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε κλειστούς υπότιτλους για ψηφιακό και αναλογικό περιεχόμενο και να έχετε μια ποικιλία επιλογών προβολής για την προβολή αυτών των κλειστών υπότιτλων, όπως η τοποθέτηση και το χρώμα. Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη η κλειστή λεζάντα ή εάν το κείμενο γίνει ορατό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλους τους υπότιτλους μέσω του κύριου μενού της τηλεόρασης. Αυτό επηρεάζει μόνο την κλειστή λεζάντα για κανάλια που τραβούν τον αέρα και δεν επηρεάζει τυχόν κλειστούς υπότιτλους που έχουν ενεργοποιηθεί σε άλλες συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλες παιχνιδιών.

Βήμα 1

Πατήστε "Μενού" στο τηλεχειριστήριο Sony Bravia για να ανοίξετε το κύριο μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

Βήμα 2

Επιλέξτε "Προτιμήσεις".

Επισημάνετε το "Closed Captions (CC)" και πατήστε το κουμπί "+" έως ότου αυτή η επιλογή οριστεί σε "OFF". Οι κλειστές λεζάντες δεν θα εμφανίζονται πλέον στην τηλεόραση Sony Bravia.