Γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρα που χρησιμοποιούνται σε smartphone

Οι νέες γενιές smartphone περιλαμβάνουν διαισθητικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση ενσωματωμένου γυροσκοπίου ή επιταχυνσιόμετρου. Ένα γυροσκόπιο σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό της συσκευής περιστρέφοντας την οθόνη της. Ένα επιταχυνσιόμετρο, από την άλλη πλευρά, παρακολουθεί την επιτάχυνση ή ανιχνεύει τη δόνηση της συσκευής. Ένα ενσωματωμένο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο λειτουργούν σε συνδυασμό με το λειτουργικό σύστημα ενός smartphone ή συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού για την εκτέλεση αυτών και άλλων λειτουργιών.

Γυροσκόπιο

Ένα γυροσκόπιο επιτρέπει σε ένα smartphone να μετρά και να διατηρεί τον προσανατολισμό. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις θέσεις της συσκευής, τον προσανατολισμό, την κατεύθυνση, τη γωνιακή κίνηση και την περιστροφή. Όταν εφαρμόζεται σε smartphone, ένας γυροσκοπικός αισθητήρας εκτελεί συνήθως λειτουργίες αναγνώρισης χειρονομίας. Επιπλέον, τα γυροσκόπια σε smartphone βοηθούν στον προσδιορισμό της θέσης και του προσανατολισμού του τηλεφώνου.

Επιταχυνσιόμετρο

Το επιταχυνσιόμετρο είναι ένα αισθητήριο στοιχείο που μετρά την επιτάχυνση καθώς και την κλίση, τη γωνία κλίσης, την κλίση, την περιστροφή, τους κραδασμούς και τη σύγκρουση. Για να προσφέρει λειτουργικότητα με smartphone, το λογισμικό επιταχυνσιόμετρου πρέπει να μεταφράσει την έξοδο του αισθητήρα. Τα smartphone χρησιμοποιούν διάφορους τύπους επιταχυνσιόμετρων, το στοιχείο ανίχνευσης και το λογισμικό που αντιπροσωπεύουν τις κύριες διαφορές μεταξύ των επιταχυνσιόμετρων. Όταν εφαρμόζεται σε ένα smartphone, ένα επιταχυνσιόμετρο μπορεί να αλλάξει αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης της συσκευής κάθετα ή οριζόντια.

Μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα

Τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα παρέχουν την τεχνολογία που καθιστά δυνατές πολλές από τις δυνατότητες ενός smartphone. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζει μηχανικές λειτουργίες σε μικρές κατασκευές χρησιμοποιώντας διαστάσεις στην κλίμακα του μικρομέτρου. Τα γυροσκόπια και τα επιταχυνσιόμετρα μέσα σε ένα smartphone χρησιμοποιούν τεχνολογία MEMS. Η εφαρμογή της τεχνολογίας MEMS σε smartphone επιτρέπει επίσης την πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.

Απειλή για την ασφάλεια

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών smartphone μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο απειλών για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ερευνητές στο Georgia Tech University αποκάλυψαν μια μέθοδο με την οποία οι χρήστες smartphone είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες που εισήχθησαν σε έναν υπολογιστή μέσω του επιταχυνσιόμετρου και του γυροσκοπίου του smartphone καταγράφοντας και αποκρυπτογραφώντας πατήματα πλήκτρων που έγιναν στον υπολογιστή.