Πώς να μαλακή και σκληρή επαναφορά Kindle Fire Tablet

Όταν κάποια συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή δεν λειτουργεί σωστά, μια κοινή πρακτική είναι η μαλακή επαναφορά ή η σκληρή επαναφορά της συσκευής. Παρακάτω θα βρείτε τα βήματα για τη μαλακή επαναφορά του Kindle Fire και επίσης τα βήματα για τη σκληρή επαναφορά Kindle Fire Tablet.

Διαφορά μεταξύ μαλακής και σκληρής επαναφοράς;

Ενώ η μαλακή και η σκληρή επαναφορά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αποκατάσταση δυσλειτουργικών συσκευών, έχουν τα δικά τους μοναδικά εφέ στη συσκευή.

Μια μαλακή επαναφορά βασικά επαναφέρει τις ρυθμίσεις μιας συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χωρίς να διαγράψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ως εκ τούτου, μια μαλακή επαναφορά μπορεί να είναι χρήσιμη, σε περίπτωση που η αιτία προβλημάτων στη συσκευή σας οφείλεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις.

Σε σύγκριση, μια σκληρή επαναφορά διαγράφει εντελώς όλα τα αρχεία και τα δεδομένα από μια συσκευή και τα επαναφέρει στην κατάσταση που ήταν όταν τα αγοράσατε για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας πριν προχωρήσετε σε μια σκληρή επαναφορά.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το Hard Reset μπορεί να είναι χρήσιμο σε περίπτωση που τα προβλήματα στη συσκευή σας οφείλονται σε κατεστραμμένα ή προβληματικά αρχεία.

Μαλακό Reset Kindle Fire Tablet

Σε περίπτωση που το Kindle Fire Tablet κολλήσει ή παγώσει, θα πρέπει πάντα να ξεκινάτε με μια μαλακή επαναφορά ή άλλες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων και να προχωρήσετε σε μια Hard Reset μόνο όταν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες μέθοδοι.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για μαλακή επαναφορά Kindle Fire Tablet

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Power και Volume down ταυτόχρονα στο Kindle Fire, μέχρι να αρχίσει να Power OFF.

2. Αφήστε τα κουμπιά Power και Lower down όταν το Kindle Fire είναι εντελώς απενεργοποιημένο.

3. Αφού το Kindle Fire είναι εντελώς απενεργοποιημένο, περιμένετε για 10 ακόμη δευτερόλεπτα

4. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το δισκίο Kindle Fire πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας

Τα βήματα για τη μαλακή επαναφορά των συσκευών Kindle HD και HDX (πρώτη έως τέταρτη γενιά) είναι λίγο διαφορετικά.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας στο Kindle Fire για περίπου 20 δευτερόλεπτα (Ignore τυχόν προτροπές που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας)

2. Μόλις η Kindle Fire είναι εντελώς απενεργοποιημένη, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Kindle Fire Tablet πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Hard Reset Kindle Fire χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη σκληρή επαναφορά Kindle Fire, σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά, ακόμα και μετά την εκτέλεση μιας μαλακής επαναφοράς και την δοκιμή άλλων συμβουλών αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σημείωση: Πριν εκτελέσετε μια σκληρή επαναφορά, είναι σημαντικό να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας, προκειμένου να προστατεύσετε τη δυνατότητα απώλειας δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι φορτισμένη με τουλάχιστον 30%, προτού προχωρήσετε με τα παρακάτω βήματα στο Hard Reset Kindle Fire Tablet.

1. Στο Kindle, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) (δείτε την εικόνα παρακάτω)

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε στις Επιλογές συσκευής

Σημείωση: Σε περίπτωση Πυρκαγιάς Kindle First ή 2ης γενιάς, πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Device (Συσκευή).

3. Στην οθόνη "Επιλογές συσκευής", πατήστε στην επιλογή "Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές" (βλέπε εικόνα παρακάτω)

4. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, πατήστε στην επιλογή Reset (Επαναφορά) για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να Hard Reset το Kindle Fire Tablet.

Hard Reset Kindle Fire χωρίς κωδικό πρόσβασης

Δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις στη συσκευή σας, σε περίπτωση που καταλήξετε να χάσετε τον Κωδικό οθόνης κλειδώματος για Kindle Fire. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα στο Hard Reset Kindle Fire Without Password.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας στο Kindle Fire, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής η εντολή Power OFF. Αγγίξτε την επιλογή Ok για να απενεργοποιήσετε το Kindle Fire.

2. Μόλις η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Power και Volume Down ταυτόχρονα μέχρι να δείτε το λογότυπο του Amazon που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας (μπορεί να διαρκέσει περίπου 10-15 δευτερόλεπτα).

Σε περίπτωση που ο συνδυασμός πλήκτρων τροφοδοσίας και χαμηλής έντασης δεν λειτουργεί στη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα τροφοδοσίας και αύξησης της έντασης, μέχρι να δείτε το λογότυπο του Amazon.

3. Το λογότυπο του Amazon θα εξαφανιστεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα και θα δείτε την οθόνη αποκατάστασης συστήματος Amazon στο Kindle Fire

4. Στην οθόνη αποκατάστασης συστήματος του Amazon, χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης έντασης για να επιλέξετε το στοιχείο σκουπίστε δεδομένα και εργοστασιακή επαναφορά και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε αυτήν την επιλογή.

5. Στην επόμενη οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου για να μεταβείτε στο στοιχείο Ναι - διαγράψτε όλες τις επιλογές δεδομένων χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία Hard Resetting Kindle Fire Tablet.