Πώς να συνδέσετε τηλεόραση με σύστημα Bose Wave με CD Changer

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι για να λάβετε πλήρη ήχο surround από την τηλεόρασή σας, πρέπει να αγοράσετε ένα πλήρες στερεοφωνικό σύστημα στο σπίτι. Ωστόσο, εάν έχετε ήδη ένα σύστημα Bose Wave με έναν εναλλάκτη CD 5 δίσκων, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας - ή άλλο στοιχείο ήχου ή βίντεο - στο σύστημα και να το χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από το να ακούτε CD ή ραδιόφωνο. Η ρύθμιση για αυτό είναι εύκολη και ό, τι πρέπει να κάνετε περιλαμβάνεται στο ηχοσύστημα Bose Wave.

Αποσυνδέστε το σύστημα Bose Wave από την τροφοδοσία του.

Τοποθετήστε τις κόκκινες και λευκές υποδοχές στο καλώδιο RCA στις υποδοχές εξόδου κόκκινου και λευκού ήχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.

Τοποθετήστε τους κόκκινους και λευκούς συνδετήρες στο άλλο άκρο του καλωδίου RCA σε μία από τις βοηθητικές υποδοχές στο σύστημα Bose Wave. Οι βοηθητικές υποδοχές βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος κοντά στην κάτω δεξιά γωνία. Σημειώστε σε ποια σειρά βοηθητικών υποδοχών συνδέετε την τηλεόρασή σας, καθώς θα χρειαστεί να συντονίσετε το σύστημα Bose Wave στο σωστό για να ακούσετε την τηλεόρασή σας.

Συνδέστε ξανά το σύστημα Bose Wave στο τροφοδοτικό του.

Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

Πατήστε το κουμπί "AUX1" ή "AUX2" στο τηλεχειριστήριο του συστήματος Bose Wave, θέστε το σύστημα σε βοηθητική λειτουργία. Θα πατήσετε το κουμπί που αντιστοιχεί σε ποιο σετ έχετε συνδέσει στην τηλεόρασή σας.

Αντικείμενα που θα χρειαστείτε

  • Καλώδιο RCA (παρέχεται με σύστημα Bose Wave)

  • Τηλεόραση με είσοδο / έξοδο ήχου

  • Τηλεχειριστήριο συστήματος Bose Wave (παρέχεται με σύστημα Bose Wave)

Συμβουλές

Εάν δεν συνδέετε κόκκινο καλώδιο με κόκκινο καλώδιο και λευκό καλώδιο σε λευκό καλώδιο όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας στο σύστημα Bose Wave, δεν θα μπορείτε να ακούσετε την τηλεόρασή σας μέσω του συστήματος Bose Wave.

Προειδοποιήσεις

Αποσυνδέστε το σύστημα Bose Wave πριν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε αυτό - εάν το σύστημα παραμείνει συνδεδεμένο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση.