Πώς να συνδέσετε ένα LG HDTV σε ένα στερεοφωνικό

Για να συνδέσετε το LG HDTV σας με ένα στερεοφωνικό σύστημα ήχου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση στερεοφωνικού ήχου. Σε αντίθεση με τα συστήματα ήχου surround υψηλής ευκρίνειας, τα στερεοφωνικά συστήματα ήχου χρησιμοποιούν μόνο δύο κανάλια ήχου, αριστερά και δεξιά, οπότε ακόμη και αν το LG HDTV σας διαθέτει οπτική σύνδεση με δυνατότητα ήχου surround υψηλής ευκρίνειας, δεν θα το χρησιμοποιείτε. Η στερεοφωνική σύνδεση ήχου στο LG HDTV αποτελείται από τις δύο θύρες RCA - μία κόκκινη και μία λευκή - με την ένδειξη "Stereo Audio Out" ή "Left / Right Audio Out".

Βήμα 1

Τοποθετήστε την κόκκινη υποδοχή στο καλώδιο στερεοφωνικού ήχου RCA στην κόκκινη θύρα "Στερεοφωνική έξοδος ήχου" της LG HDTV. Τοποθετήστε το λευκό βύσμα στο καλώδιο στη λευκή θύρα της LG HDTV. Θα είναι ακριβώς δίπλα στην κόκκινη θύρα.

Βήμα 2

Συνδέστε τα άλλα άκρα του καλωδίου στη σύνδεση "Stereo Audio In" στο πίσω μέρος του στερεοφωνικού σας. Η σύνδεση θα μοιάζει με τη σύνδεση στο LG HDTV σας, εκτός εάν θα φέρει την ένδειξη "Audio In" αντί για "Audio Out".

Ενεργοποιήστε το LG HDTV και πατήστε το κουμπί "Μενού" στο τηλεχειριστήριό του. Ανοίξτε το υπομενού "Εικόνα & ήχος" και ορίστε την επιλογή "Απενεργοποίηση" δίπλα στη ρύθμιση "Ηχείο τηλεόρασης". Ενεργοποιήστε το στερεοφωνικό σας και αλλάξτε τη λειτουργία εισόδου του στη στερεοφωνική σύνδεση ήχου. Τώρα θα ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασής σας μέσω του στερεοφωνικού σας συστήματος ήχου.